Komplexné riadenie všetkých procesov v priebehu prípravy, realizácie a kontroly projektu
Projektový manažment

slide1
slide2
slide3
slide4

KONTAKT
SD INTERNATIONAL s.r.o.
Svetlá 1
811 02 Bratislava

IČO: 36 801 470
DIČ: 2022408905
IČ DPH: SK2022408905

Spoločnosť zapísaná v OR OS Ba1, odd. Sro, vložka č. 46819/B
Tel.: +421 917 484 267
E-mail: sdinternational@sdinternational.sk


SD International, s.r.o.

Spoločnosť SD International, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti optimalizovaného stavebníctva a seriózneho developmentu na Slovensku od roku 2007.


Spoločnosť vznikla prirodzene na základe požiadavky rozširujúceho sa stavebného trhu, na ktorom bol zvýšený dopyt po podobných spoločnostiach, ktoré by dokázali uspokojiť rastúce potreby Investorov a Dodávateľov.


SD International, s.r.o. sa vyprofilovala na stabilnú spoločnosť s vysokým kreditom. Disponujeme vlastným know – how z oblasti Construction / Project managementu, kontroly a koordinácie stavebných prác.


Naša spoločnosť sa od svojho vzniku opierala a opiera o dlhoročné skúsenosti svojich spolupracovníkov, ktorí na našich projektoch mohli uplatniť svoje skúsenosti získané pri podobných projektoch v štátoch EÚ. Naši pracovníci majú oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru. Podieľali sme sa na realizácii mnohých projektov v rámci celého Slovenska. Ako jedna z mála spoločností ponúkame komplexné služby v oblasti prípravy a realizácie projektu, za rozumné ceny metódou progresívneho odmeňovania t.z., že naša odmena je úmerná dosiahnutým výsledkom. Jedinou našou prioritou sú záujmy klienta.