Komplexné riadenie všetkých procesov v priebehu prípravy, realizácie a kontroly projektu
Projektový manažment

slide1
slide2
slide3
slide4

Referencie